Close

Artificial intelligence
GAID system

GALA


Интуитивна система която, слуша, разбира и ви познава.