Внимание !

За да може да използвате пълните възможности на Gala, трябва да я заредите през браузер хром.

Трябва да разрешите отварянето на допълнителни прозорци, и да използва микрофон.

На iPhone, работи като текстови чат бот.
Artificial Intelligence - GAID System